logo圖片

網站地圖

字級設定


 現在位置:  首頁 / 教學團隊 

教學團隊

首頁 列表
點擊 複製連結 開新視窗 分享至Facebook平台 開新視窗 分享至LINE 開新視窗 分享至twitter平台

      

     ▪  導師                                                                                                      ▪  科任老師

     

     六年甲班  陳士弘  csh@webmail.mlc.edu.tw                                           蔡明弘  fantasyera@webmail.mlc.edu.tw

 

     六年乙班  林瑞能  neng007@webmail.mlc.edu.tw                                   黃雅鳳  256961@webmail.mlc.edu.tw                 

 

     五年甲班  廖紋章  wene@webmail.mlc.edu.tw                                        

 

     五年乙班  李逸成  256104@webmail.mlc.edu.tw                                     ▪  資源班

 

     四年甲班  盧亭如  256962@webmail.mlc.edu.tw                                     方彥涵  256960@webmail.mlc.edu.tw

 

     四年乙班  張瑜玳  258542@webmail.mlc.edu.tw                                     陳玟蒨  255919@webmail.mlc.edu.tw                         

 

     三年甲班  張雅淇  258371@webmail.mlc.edu.tw

 

     三年乙班  張淵淇  258370@webmail.mlc.edu.tw                                     ▪  外師

     

     二年甲班  鄭佳惠  spring5901@webmail.mlc.edu.tw                                Wilma 257471@webmail.mlc.edu.tw

 

     二年乙班  張郁惠  poing@webmail.mlc.edu.tw

 

     一年甲班  劉巧美  lcm1215@webmail.mlc.edu.tw

 

     一年乙班  李珊依  ofishfish222@webmail.mlc.edu.tw電話:037-743564 傳真:037-741283 地址:苗栗縣苑裡鎮社苓里51之1號
最後更新時間:2024-03-01
回頂端